Uw naam

Paswoord

onthouden
Home > Geschiedenis > 75-jarig bestaan

75-jarig bestaan

75-jarig bestaan in 1966
Waren de vorige jubileumfeesten niet zo uitbundig gevierd, de viering van het 75-jarig bestaan zou in '66 een absoluut hoogtepunt worden. Vanaf dit jaar werd de Lindekring een "Koninklijke" vereniging. Na een huldiging van de zeer verdienstelijke dirigent Spada op 5 februari '66 (20 jaar dirigent) en een serenade aan het diamanten echtpaar Gust & Melanie Van Giel-Verelst, kwam op 17 juli '66 de klap op de vuurpijl. Maar liefst 13 naburige muziekverenigingen namen deel aan het feest. Wat op die datum allemaal gebeurde is moeilijk te beschrijven. Onze huidige voorzitter Jef Gilis had toen een bijzonder moeilijke taak: Met de chronometer in de hand moest hij de afstand tussen de verschillende Zoerselse cafés gaan meten (toen waren er nog veel...). Hij moest er steeds voor zorgen dat de verschillende fanfares niet in elkaars vaarwater kwamen. Ondertussen poseerden onze eigen muzikanten rustig onder de Lindeboom en voelden ze zich letterlijk de koningen te rijk. Ook in dit jaar werd onze muzikanten een splinternieuw uniform aangemeten. Alles paste als gegoten, alleen waren de klakken veel te klein!
KF De Lindekring Zoersel